Κ66 συρματινο κολιε

K066 ΧΝ

K066 ΧΝ

K066 ΧΜ

K066 ΧΜ

K066 ΧΚ

K066 ΧΚ

K066 ΑΜ

K066 ΑΜ